การปฐมพยาบาล

การให้บริการห้องฉุกเฉินของรพ.สมเด็จยุพราชยะหาเป็นไปความล้าช้ามาก ผู้ป่วยม่กล้าพูดอะไรมาก มีหมอแทนที่จะรอคนป่วย กลับกลายให้ผู้ป่วยรอหมอ

ห้อง  การบริการ

?.... 21 พ.ย. 2561 182.232.xx.xx 31 +1


ชื่อผู้โพส :
กรอกตัวเลขตามรูป