ระบบจองห้องประชุม

กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

การช่วยเหลือผู้ป่วย..

เรื่อง : การช่วยเหลือผู้ป่วย

วันที่ : 6 ก.พ. 2562 ถึง 6 ก.พ. 2562

เวลา : 13:00:51 - 16:00:06 น.

ผู้เข้าประชุม : 15 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป อาหารหรืออาหารว่าง
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ติดตามข้อเสนอแนะ นำเ..

เรื่อง : ติดตามข้อเสนอแนะ นำเสนอ 2p

วันที่ : 11 ก.พ. 2562 ถึง 11 ก.พ. 2562

เวลา : 13:00:03 - 16:05:14 น.

ผู้เข้าประชุม : 25 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
การแจ้งข้อมูลผ่านแอพ..

เรื่อง : การแจ้งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น

วันที่ : 12 ก.พ. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2562

เวลา : 08:30:27 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
การแจ้งข้อมูลผ่านแอพ..

เรื่อง : การแจ้งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น

วันที่ : 12 ก.พ. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2562

เวลา : 08:30:27 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
การแจ้งข้อมูลผ่านแอพ..

เรื่อง : การแจ้งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น

วันที่ : 12 ก.พ. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2562

เวลา : 08:30:27 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ @ 2015