ระบบจองห้องประชุม

พฤษภาคม 2562 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื..

เรื่อง : ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

วันที่ : 1 พ.ค. 2562 ถึง 2 พ.ค. 2562

เวลา : 08:00:36 - 16:25:50 น.

ผู้เข้าประชุม : 80 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื..

เรื่อง : ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

วันที่ : 1 พ.ค. 2562 ถึง 2 พ.ค. 2562

เวลา : 08:00:36 - 16:25:50 น.

ผู้เข้าประชุม : 80 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
ประชุมช่วยเหลือผู้ด้..

เรื่อง : ประชุมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วันที่ : 2 พ.ค. 2562 ถึง 2 พ.ค. 2562

เวลา : 13:30:19 - 16:00:40 น.

ผู้เข้าประชุม : 8 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
โครงการทันตกรรมเชิงร..

เรื่อง : โครงการทันตกรรมเชิงรุก

วันที่ : 2 พ.ค. 2562 ถึง 2 พ.ค. 2562

เวลา : 13:00:51 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: องค์กรแพทย์

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
เลขาทีมนำคุณภาพ..

เรื่อง : เลขาทีมนำคุณภาพ

วันที่ : 8 พ.ค. 2562 ถึง 8 พ.ค. 2562

เวลา : 08:10:12 - 15:55:27 น.

ผู้เข้าประชุม : 15 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤ..

เรื่อง : กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง

วันที่ : 10 พ.ค. 2562 ถึง 10 พ.ค. 2562

เวลา : 13:30:04 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 80 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: OPD

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป อาหารหรืออาหารว่าง
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
KMIT..

เรื่อง : KMIT

วันที่ : 15 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562

เวลา : 13:30:04 - 16:30:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: OPD

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
รายงานความเสี่ยงผ่าน..

เรื่อง : รายงานความเสี่ยงผ่านโปรแกรม NRLS

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562

เวลา : 08:20:15 - 16:15:24 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
ประชุม MCH board 2/2..

เรื่อง : ประชุม MCH board 2/2562

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562

เวลา : 13:00:00 - 16:30:02 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : Ijlalhsm

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
รายงานความเสี่ยงผ่าน..

เรื่อง : รายงานความเสี่ยงผ่านโปรแกรม NRLS

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562

เวลา : 08:20:15 - 16:15:24 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
บริหารจัดการลูกหนี้ ..

เรื่อง : บริหารจัดการลูกหนี้

วันที่ : 21 พ.ค. 2562 ถึง 23 พ.ค. 2562

เวลา : 08:05:57 - 16:30:39 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
บริหารจัดการลูกหนี้ ..

เรื่อง : บริหารจัดการลูกหนี้

วันที่ : 21 พ.ค. 2562 ถึง 23 พ.ค. 2562

เวลา : 08:05:57 - 16:30:39 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
บริหารจัดการลูกหนี้ ..

เรื่อง : บริหารจัดการลูกหนี้

วันที่ : 21 พ.ค. 2562 ถึง 23 พ.ค. 2562

เวลา : 08:05:57 - 16:30:39 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
เรื่องรับการประเมินจ..

เรื่อง : เรื่องรับการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันที่ : 23 พ.ค. 2562 ถึง 23 พ.ค. 2562

เวลา : 13:10:48 - 16:25:03 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
สสอ.ยะหา..

เรื่อง : สสอ.ยะหา

วันที่ : 27 พ.ค. 2562 ถึง 27 พ.ค. 2562

เวลา : 08:30:57 - 16:00:17 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : av

แผนก: โสต

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
การใช้โปรแกรมบริหารจ..

เรื่อง : การใช้โปรแกรมบริหารจัดการลุกหนี้

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 ถึง 29 พ.ค. 2562

เวลา : 13:00:32 - 16:55:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
การใช้โปรแกรมบริหารจ..

เรื่อง : การใช้โปรแกรมบริหารจัดการลุกหนี้

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 ถึง 29 พ.ค. 2562

เวลา : 13:00:32 - 16:55:45 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ @ 2015