ระบบจองห้องประชุม

ธันวาคม 2561 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

ประชุมคนงาน..

เรื่อง : ประชุมคนงาน

วันที่ : 7 ธ.ค. 2561 ถึง 7 ธ.ค. 2561

เวลา : 08:20:29 - 12:00:41 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
ประชุมถอดบทเรียน EOC..

เรื่อง : ประชุมถอดบทเรียน EOC โรคหัด(ช่วงเช้า)และประชุมคปสอ.(ช่วงบ่าย)

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561 ถึง 11 ธ.ค. 2561

เวลา : 09:30:39 - 16:00:01 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : Ijlalhsm

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
จิตตปัญญา..

เรื่อง : จิตตปัญญา

วันที่ : 19 ธ.ค. 2561 ถึง 19 ธ.ค. 2561

เวลา : 08:20:47 - 16:30:00 น.

ผู้เข้าประชุม : 40 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ @ 2015