งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
http://www.cp-yahahosp.go.th/
 
 
นายแพทยทินกร   บินหะยีอารง
นายแพทย์ทินกร  บินหะยีอารง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561''

โรงพยาบาลสง่างามได้มาตรฐานสากล ประชาชนสุขภาพดี เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด่น เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  งานบริการต่างๆ...

 

 

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอยะหา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์บริการข้อมูล
รพ.ภาคีสุขภาพ

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  
ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
 จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตกรรม (ทั่วไป),คลินิกหัวใจ,คลินิกความดันโหลหิตสูง,คลินิกฟ้าใส
 อังคาร ตรวจโรคทั่วไป,ทันตกรรม (ทั่วไป),คลินิกความดันโลหิตสูง
 วันพุธ ตรวจโรคทั้วไป,ทันตกรรม (ทั่วไป),ทันตกรรม (ทั่วไป),คลินิกหอบหืด/ปอดอดกั้นเรื้อรัง,คลินิกอดบุหรี,คลินิกทางด่วนหญิงตั้งครรถ์
 พฤหัสบดี ตรวจโรคทั้วไป,ทันตกรรม (ทั่วไป),คลินิกเบาหวาน
 ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป,ทันตกรรม (ทั่วไป),คลินิกไตเรื้อรัง,คลินิกไร้พุง,คลินิกทางด่วนหญิงตั้งครรภ์

  ซ้อมแผนอุบัติเหตุระเบิดหน้าโรงโมอบาดี 2-7-56
  โครงการรณรงค์รักษาต้อกระจก 17-20 เมษายน 2557
 
หอดูจันทร์
  จังหวัดยะลา 
  สสจ.ยะลา 
  โรงพยาบาลยะลา 
  โรงพยาบาลกาบัง 
  โรงพยาบาลรามัน 
  โรงพยาบาลกรงปีนัง 
  โรงพยาบาลธารโต 
  โรงพยาบาลเบตง 

    ในอำเภอยะหา

  สสอ.ยะหา   
  เทศบาลตำบลยะหา 
  ประปาส่วนภูมิภาค อ.ยะหา 
  รพ.สต.กาลอ 
  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 

ตัวชี้วัดเครือข่าย รพร.

  000002
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
139161
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
36
เฉลี่ยต่อวัน
59.3
นับจาก 26 ธ.ค.2554
     
Yaha Crown's Prince Hospital Amphur Yaha , Yala Province ,Thailand.
mail :
sumwea@gmail.com