งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54 งานคัดกรองเบาหวานขึ้นตา 15-26 ส.ค. 54
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
http://www.cp-yahahosp.go.th/
 
 
นายแพทยทินกร   บินหะยีอารง
นายแพทย์ทินกร  บินหะยีอารง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


 

โรงพยาบาลสง่างามได้มาตรฐานสากล ประชาชนสุขภาพดี เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด่น เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  งานบริการต่างๆ...

 

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอยะหา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์บริการข้อมูล
รพ.ภาคีสุขภาพ

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  
ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
 จันทร์ คลินิคความดันโลหิตสูง, ตรวจรักษาโรคทั่วไป, ฝากครรภ์, ทันตกรรมทั่วไป
 อังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิควัณโรค, วางแผนครอบครัว, ตรวจหลังคลอด, ทันตกรรมทั่วไป(นัด)
 วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิคเลิกบุหรี "09.00-16.00น" ทันตกรรมทั่วไป
 พฤหัสบดี คลินิคเบาหวาน, ตรวจรักษาโรคทั่วไป, วางแผนครอบครัว, ฝากครรภ์, ทันตกรรมทั่วไป
 ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิคกามโรค,DPAC, ทันตกรรมทั่วไป(นัด)

  ซ้อมแผนอุบัติเหตุระเบิดหน้าโรงโมอบาดี 2-7-56
  โครงการรณรงค์รักษาต้อกระจก 17-20 เมษายน 2557
 
หอดูจันทร์
  จังหวัดยะลา 
  สสจ.ยะลา 
  โรงพยาบาลยะลา 
  โรงพยาบาลกาบัง 
  โรงพยาบาลรามัน 
  โรงพยาบาลกรงปีนัง 
  โรงพยาบาลธารโต 
  โรงพยาบาลเบตง 

    ในอำเภอยะหา

  สสอ.ยะหา   
  เทศบาลตำบลยะหา 
  ประปาส่วนภูมิภาค อ.ยะหา 
  รพ.สต.กาลอ 
  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 

ตัวชี้วัดเครือข่าย รพร.

  000004
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
126948
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
50
เฉลี่ยต่อวัน
56.5
นับจาก 26 ธ.ค.2554
     
Yaha Crown's Prince Hospital Amphur Yaha , Yala Province ,Thailand.
mail :
sumwea@gmail.com